Aflossingsvrije hypotheek Annuiteitenhypotheek Bankspaarhypotheek Beleggingshypotheek Levenhypotheek Lineaire hypotheek Spaarhypotheek
Ga naar de hoofdpagina
Uitleg en informatie  Overzicht laagste rente  Hypotheek en belasting  Voordelen en nadelen  Profiel en beleggingskeuze  Rente ontwikkeling

Wat is een beleggingshypotheek?

De beleggingshypotheek is alleen nog beschikbaar voor bestaande huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en al een beleggingshypotheek of een aflossingsvrije hypotheek op die woning hebben. Alleen zij mogen deze bestaande beleggingshypotheek of aflossingsvrije hypotheek nog oversluiten of omzetten zonder daarbij hun hypotheekrenteaftrek te verliezen.

De term beleggingshypotheek wordt voor 3 verschillende hypotheekvormen gebruikt. Deze hypotheekvormen hebben gemeenschappelijk dat er binnen de hypotheek geld belegd wordt waarmee uiteindelijk (een deel van) de hypotheek afgelost wordt.

 • de levenhypotheek;
  De eerste hypotheekvorm die aangeduid wordt met de naam beleggingshypotheek is een vorm waarbij een hypotheeklening gekoppeld wordt aan een gemengde levensverzekering. Een gemengde levensverzekering is een levensverzekering waarbij de premie die betaald wordt bestaat uit 2 bestanddelen, te weten een overlijdensrisicodeel en een beleggingsdeel. Deze hypotheekvorm is echter beter bekend onder een andere naam, te weten de levenhypotheek. Op deze website wordt deze vorm verder niet behandeld.
  Wilt u meer informatie over de levenhypotheek, klik dan hier.

 • de bankspaarhypotheek (BEW);
  De tweede hypotheekvorm die beschouwd kan worden als een beleggingshypotheek is de beleggingsvariant van de bankspaarhypotheek (Beleggingsrekening Eigen Woning, BEW). Hierbij wordt een geblokkeerde beleggingsrekening gekoppeld aan een hypotheeklening. Op de beleggingsrekening wordt maandelijks geld gestort dat uiteindelijk moet uitgroeien tot een beleggingssaldo waarmee de hypotheek (deels) moet worden afgelost. Bijzonder aan de bankspaarhypotheek is dat over het op de beleggingsrekening opgebouwde vermogen tijdens de looptijd van de hypotheek geen vermogensbelasting hoeft te worden betaald. Ook deze vorm wordt op deze site verder niet behandeld.
  Wilt u meer informatie over de bankspaarhypotheek, klik dan hier.

 • de beleggingsrekeninghypotheek (beleggen in box 3);
  De derde hypotheekvorm die beleggingshypotheek genoemd wordt, is de combinatie van een hypotheeklening en een daaraan verpande beleggingsrekening (of effectendepot). Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt er niet afgelost. In plaats daarvan wordt er geld op een beleggingsrekening waarmee gedurende de looptijd van de hypotheek belegd wordt. In tegenstelling tot bij de bankspaarhypotheek, dient over het opgebouwde vermogen bij deze hypotheekvorm soms wel vermogensbelasting te worden betaald. Daar tegenover staat dat deze vorm veel meer flexibiliteit kent dan de bankspaarhypotheek. Als we het op deze website hebben over een beleggingshypotheek, dan bedoelen we deze hypotheekvorm.

Belangrijkste kenmerken van de beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek bestaat vaak uit 3 verschillende producten:
 • de hypotheeklening;
  De hypotheeklening is de lening die u nodig hebt om de woning aan te kopen.
 • de beleggingsrekening (soms effectendepot);
  Op de beleggingsrekening stort u eenmalig of periodiek geld waarmee u gedurende de looptijd van de hypotheek gaat beleggen. Met het opgebouwde vermogen wordt aan het eind van de looptijd vaak (een deel van) de hypotheek afgelost. U kunt vaak kiezen voor een groot aantal beleggingsmogelijkheden: van risicoloos tot risicovol. Waarin belegd wordt, hangt af van de beleggingsmogelijkheden die bij de hypotheek geboden worden én van uw beleggingsprofiel. U kunt niet geheel zelf bepalen waarin u gaat beleggen: u zult hierbij (bij de meeste hypotheekinstellingen) een beleggingsmix dienen te kiezen die past bij uw profiel. Veelal wordt er wel (deels) gekozen voor het beleggen in aandelen. Welk risicoprofiel u ook heeft en welke beleggingsmix u ook kiest: u zult vrijwel nooit zekerheid krijgen over het toekomstige rendement.
 • een overlijdensrisicoverzekering;
  Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering waarmee de hypotheek (deels) kan worden afgelost, mocht de huiseigenaar (of 1 van de huiseigenaren) voor de afloopdatum van de hypotheek komen te overlijden.
Doordat de hypotheekopzet bestaat uit 3 verschillende producten, kent de beleggingshypotheek een grote mate van flexibiliteit. Bij verkoop van de woning, wordt de hypotheeklening afgelost met de opbrengst van de verkoop. De beleggingsrekening en de overlijdensrisicoverzekering vallen dan vrij. U kunt vaak zelf bepalen wat u met deze producten wilt doen.

Zoals de naam al zegt, wordt bij de beleggingshypotheek het geld dat gestort wordt op de beleggingsrekening op een bepaalde manier belegd. Dat houdt automatisch in dat u er niet zeker van zult zijn dat u aan het einde van de looptijd voldoende vermogen zult hebben opgebouwd om uw hypotheek af te kunnen lossen. Bij tegenvallende beleggingsresultaten kan het zijn dat u met een restschuld zult blijven zitten. Bij hoger dan verwachte rendementen kan het uiteraard ook zo zijn dat u na aflossing van de hypotheeklening nog vermogen over zult houden. Vanwege deze onzekerheid wordt de beleggingshypotheek gezien als een verhoudingsgewijs risicovolle hypotheekvorm.

Voor informatie over de belastingen rondom de beleggingshypotheek, klik hier.

Laagste rente beleggingshypotheek
periode nhg 60% 80% 100%
1 jaar 2,58% 2,68% 2,70% 2,97%
5 jaar 3,38% 3,47% 3,50% 3,69%
10 jaar 3,85% 3,89% 4,02% 4,21%
15 jaar 4,27% 4,37% 4,38% 4,58%
20 jaar 4,51% 4,67% 4,72% 4,96%
rente per: 01-07-2022
overzicht van alle rentestanden
Andere websites met rentestanden:
Hypotheekrente overzicht
Spaarrente internetsparen
Sparen - overzicht spaarrekeningen
Spaarrente depositosparen

Rente tarieven centrale banken
Rente tarieven Euribor
Rente tarieven LIBOR